top of page

First poetry slam in latvia

The first poetry slam in Latvia was organized by  Violeta Orlauskaite in Daugavpils in 2010. This event took place at the small stage of the Daugavpils Theatre, and participants came from various towns, including Riga. The winner of the slam was Aleksejs Gerasimovs from Riga. Since that day, Daugavpils has regularly organized poetry slams.

Violeta Orlauskaite is still the leader of the poetry group "Dpoetry.lv," which regularly organizes poetry events attended by poets from different countries and towns. "Dpoetry" aims to make Daugavpils the Latvian capital of poetry events, considering that modern poetry slam began there.

Первый поэтический слэм в Латвии был организован Виолеттой Орлаускайте в Даугавпилсе в 2010 году. Это мероприятие прошло на маленькой сцене театра Даугавпилса, и участники приехали из разных городов, включая Ригу. Победителем стал Алексей Герасимов из Риги. С тех пор Даугавпилс регулярно организует поэтические слэмы.

Виолетта Орлаускайте до сих пор является лидером поэтической группы "Dpoetry.lv", которая регулярно организует поэтические мероприятия, в которых принимают участие поэты из разных стран и городов. "Dpoetry" стремится сделать Даугавпилс латвийской столицей поэтических событий, учитывая, что именно здесь состоялся первый Латвийский поэтический слэм.

Pirmo Dzejas Slams pasākumu Latvijā rīkoja Violeta Orlauskaite Daugavpilī. Šis pasākums norisinājās Daugavpils teātra mazajā zālē 2010. gadā. Dalībnieki bija no dažādām pilsētām, ieskaitot Rīgu. Dzejas Slamas uzvarētājs bija Aleksejs Gerasimovs no Rīgas. Kopš tā laika Daugavpils regulāri rīko dzejas slēmēšanas pasākumus.

Violeta joprojām ir dzejas grupas "Dpoetry.lv" vadītāja, kas regulāri rīko dzejas pasākumus, kuros piedalās dzejnieki no dažādām valstīm un pilsētām. "Dpoetry" mērķis ir padarīt Daugavpili par Latvijas dzejas pasākumu galvaspilsētu, ņemot vērā, ka šeit notika pirmais Latvijā  Dzejas Slams.

bottom of page